GROWING GREEN CITIES

Het thema van de Floriade Expo 2022 “Growing Green Cities” vestigt de aandacht op het belang van duurzaamheid en de uitdagingen waarmee steden in de toekomst te maken zullen hebben. De doelstellingen van de Floriade zijn gebaseerd op de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) van de VN, die overeenkomen met de Duitse duurzaamheidsstrategie. Bijzondere nadruk wordt gelegd op deze zeven doelstellingen:
  • Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeter de voeding en promoot duurzame landbouw (SDG 2)
  • Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen (SDG 06)
  • Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen (SDG 07)
  • Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie (SDG 09)
  • Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam (SDG 11)
  • Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12)
  • Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden (SDG 13)
De wereldbevolking telt momenteel meer dan zeven miljard mensen. Meer dan 50% van hen woont in steden, en naar verwachting zal dit aantal stijgen tot 70% in 2050. Nu de verstedelijking onverminderd doorgaat, is het van het grootste belang manieren te vinden om het leven in de stad leefbaar, gezond en aantrekkelijk te houden. Dit is de enige manier om duurzame groei te garanderen.
In dit verband zijn vier subthema’s vastgesteld voor de Floriade Expo 2022: Green, Food, Health en Energy. Nationale en internationale deelnemers zullen hun individuele uitdagingen en oplossingen voor ten minste één subthema presenteren op de Internationale Tuinbouwtentoonstelling.

DIE VIER UNTERTHEMEN DER FLORIADE EXPO 2022

X